Spread the love

Giới thiệu Úc

Úc có một lãnh thổ rộng lớn và giàu tài nguyên thiên nhiên, là một quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới, với nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới. Năm 2012, Úc có GDP bình quân đầu người cao thứ năm trên thế giới.

Úc có chỉ số phát triển con người cao, duy trì trong top 10 toàn cầu, xếp thứ hạng cao trong nhiều so sánh quốc tế, như chất lượng sinh hoạt, y tế, giáo dục, tự do kinh tế, và bảo vệ các quyền tự do dân sự và chính trị.

Úc là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, G20, Thịnh vượng chung các quốc gia, ANZUS, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Tổ chức Thương mại Thế giới, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, và Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương.

Diện Kinh doanh đổi mới (188A)

Diện visa này dành cho người nộp đơn có kỹ năng kinh doanh với dự định thành lập, phát triển và quản lý cơ sở kinh doanh mới hoặc đang hiện hữu tại Úc và được đề cử bởi Chính Quyền Tiểu Bang hoặc Vùng Lãnh Thổ Úc.

Để được quyền nộp hồ sơ Thị Thực Thường Trú sau này theo diện Kinh Doanh Sáng Tạo và Đầu Tư (Subclass 888), thời hạn visa là 5 năm, người đứng đơn phải cư trú tối thiểu 1 năm tại Tiểu Bang hoặc Vùng Lãnh Thổ Úc đề cử trong vòng 3 năm trước khi nộp hồ sơ cho thị thực thường trú. Và người nộp đơn phải chứng minh sự tham gia điều hành và quản lý cơ sở kinh doanh tại Úc, thỏa mãn một số yêu cầu về điều kiện tài chính, và đã thuê người lao động Úc.

Yêu cầu

 • Người nộp đơn không quá 55 tuổi tại thời điểm được đề cử để nộp hồ sơ;
 • Người nộp đơn đạt được tối thiểu 65 điểm theo bảng tính điểm về Kinh Doanh Sáng Tạo & Đầu Tư của Bộ Di Trú Úc;
 • Người nộp đơn có sự nghiệp kinh doanh thành công;
 • Người nộp đơn và vợ hoặc chồng có quyền sở hữu các cơ sở kinh doanh/ doanh nghiệp với tổng số doanh thu hằng năm ở mức tối thiểu 750,000 AUD trong vòng ít nhất 2 năm trước ngày nộp đơn;
 • Quyền sở hữu của người nộp đơn ở những cơ sở kinh doanh/ doanh nghiệp nói trên ít nhất phải đạt những tỉ lệ như sau:
  • 51% nếu doanh thu hằng năm của cơ sở kinh doanh/ doanh nghiệp thấp hơn 400,000 AUD một năm; hoặc
  • 30% nếu doanh thu hằng năm của cơ sở kinh doanh/ doanh nghiệp từ 400,000 AUD một năm trở lên; hoặc
  • 10% đối với cơ sở kinh doanh/ doanh nghiệp niêm yết đại chúng.
 • Người nộp đơn thực sự có mong muốn liên tục sở hữu một doanh nghiệp và duy trì vị trí quản lý lâu dài đối với doanh nghiệp này tại Úc;
 • Người nộp đơn và vợ hoặc chồng có tổng số tài sản cá nhân và kinh doanh tối thiểu là 1,250,000 AUD. Tài sản này có được một cách hợp pháp và có thể chuyển nhượng đến Úc trong vòng 2 năm sau ngày được cấp thị thực.
 • Nếu cơ sở kinh doanh/ doanh nghiệp (nêu trên) là có ngành nghề chính là cung cấp dịch vụ chuyên môn cao, dịch vụ kỹ thuật hay dịch vụ thương mại thì người nộp đơn không được dành thời gian làm các dịch vụ chuyên môn này nhiều hơn là thời gian dành cho quản lý điều hành.
 • Người nộp đơn và vợ hoặc chồng chưa từng tham gia hoặc có liên quan đến các hoạt động kinh doanh, đầu tư bất hợp pháp và không được chấp thuận theo luật pháp của nước Úc;
Gọi tư vấn: 090 119 3378

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Với khả năng và Khẩu hiệu của chúng tôi “Trao quyền cho niềm tin”, WorldWide Path cam kết tư vấn đầy đủ, rõ ràng và triển khai dịch vụ với đạo đức cao nhất: