Spread the love

MUA NHÀ NƯỚC NGOÀI là một thành viên của WORLDWIDE PATH. Từ năm 2017, chúng tôi đã thành công giới thiệu đến các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư bất động sản Mỹ tại khu vực California. Năm 2019, chúng tôi mở rộng thị trường sang các tiểu bang khác của Hoa Kỳ, đặc biệt đã giúp các nhà đầu tư nhận về lợi tức khi đầu tư vào Houston, Texas.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư bất động sản, các thành viên của công ty tại Mỹ đã giúp nhiều nhà đầu tư Việt Nam quản lý bất động sản và nhận về các khoản thu cho thuê nhà tại Mỹ rất ổn định.

Bất động sản tại Mỹ là một kênh đầu tư an toàn và sinh ra lợi tức bền vững. Chúng tôi có văn phòng tại Mỹ để sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu tư Việt Nam nhanh chóng và hiệu quả.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Với khả năng và Khẩu hiệu của chúng tôi “Trao quyền cho niềm tin”, WorldWide Path cam kết tư vấn đầy đủ, rõ ràng và triển khai dịch vụ với đạo đức cao nhất: