Spread the love

ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ MỸ THEO DIỆN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CẤP CAO EB-1C

 • Công ty phải có lợi nhuận sau khi trừ các khoản chi phí và đóng thuế doanh nghiệp đầy đủ mỗi năm;
 • Công ty tại Mỹ phải hoạt động ít nhất 1 năm;
 • Công ty tại Việt Nam phải có đủ nguồn vốn để duy trì công ty ở Mỹ, cả 2 công ty đều phải đang hoạt động;
 • Đương đơn cần có đủ năng lực và kinh nghiệm để đảm nhận vị trí quản lý cấp cao, vận hành công ty tại Mỹ;
 • Người xin visa định cư EB-1C phải nắm giữ vị trí của một quản lý cấp cao cho công ty tại Việt Nam và công ty tại Mỹ;
 • Người xin visa định cư EB-1C đã phải làm việc với tư cách là nhà quản lý cấp cao cho công ty ở Việt Nam được ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn;
 • Lý lịch minh bạch và sức khỏe tốt.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Với khả năng và Khẩu hiệu của chúng tôi “Trao quyền cho niềm tin”, WorldWide Path cam kết tư vấn đầy đủ, rõ ràng và triển khai dịch vụ với đạo đức cao nhất:

  Tin tức mới từ Mỹ

  Tìm hiểu thêm về chính sách định cư, cuộc sống tại Mỹ

  Xem tất cả